THỎA THUẬN GIAO HÀNG

1. Đối với khách hàng tại Hà Nội (9 Quận nội thành cũ)
– Tổng giá trị đơn hàng > 2 triệu đồng : Giao hàng miễn phí
– Tổng giá trị đơn hàng < 2 triệu đồng : Áp dụng phí cố định 30.000đ/1 lần giao hàng trong phạm vi 9 quận nội thành Hà Nội. (Lưu ý : Với mỗi lần giao hàng phát sinh do yêu cầu khách hàng, đề nghị Quý khách vui lòng thanh toán phí phát sinh tương tự như trên)

2. Đối với những khách hàng ở các tỉnh khác ngoài phạm vi Hà Nội :
– Công ty In Hồng Chính miễn phí giao hàng tới các bến xe đầu mối gửi hàng.
– Cước gửi hàng do Nhà Xe thu tùy theo tuyến sẽ do khách hàng tự thanh toán.